ACIBADEM - Üyelik Sözleşmesi

I.TARAFLAR

İşbu sözleşmenin bir tarafında, Acıbadem Tekin Sok. No:8 Kadıköy, İstanbul adresinde mukim Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Tic. A.Ş. (bundan böyle kısaca Acıbadem olarak anılacaktır.) diğer tarafında; Acıbadem'in sahibi olduğu https://www.acibadem.com.tr/AcibademOnline/ (bundan sonra kısaca İnternet Sitesi olarak anılacaktır) internet sitesine üye olan/olacak (bundan böyle kısaca Üye olarak anılacaktır) kişi yer almakta olup işbu sözleşme, Tarafların hak ve yükümlülüklerinin; İnternet sitesi üzerinde sunulan hizmetlerin, uygulamaların ve içeriklerin kullanılması koşullarının belirlenmesi amacıyla oluşturulmuştur.

II.TANIMLAR

İşbu sözleşmede ifade edilen aşağıdaki kelimelerin tanımı şöyledir; "İnternet Sitesi https://www.acibadem.com.tr/AcibademOnline/isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan siteyi, "Kullanıcı": internet sitesine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek veya tüzel kişiyi, "Üye": internet sitesi dâhilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişileri, Üyelik: "Portal"ın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen Kullanıcı tarafından üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Acıbadem tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan "Üye" olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

III. İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SİSTEMİ

Üye, İnternet Sitesi'ne üye olmak isterse, önce internet sitesi üzerinde yayınlanan Üyelik Formu'nu doğru bilgiler ile doldurmak ve bu dökümanda belirtilmiş olan Üyelik Sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Üye, kararı doğrultusunda Kayıt Formu'nun altında bulunan (Üye Ol) veya (Vazgeç) butonunu tıklar. Üye Ol butonunu tıkladığında işbu Sözleşmedeki şartları kabul etmiş olacaktır.

"Kullanıcı Adı" Üye'ye özeldir ve aynı "Kullanıcı Adı" iki farklı üyeye verilmez. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Acıbadem, Üye'nin şifre kullanımı ile ilgili kullanıcı hataları sebebiyle doğacak hatalardan/problemlerden sorumlu değildir. Şifresini üst üste 3 kez yanlış giren kullanıcı "Şifremi Unuttum" bölümüne yönlendirilir ve yeni şifresini tanımlaması için güvenlik adımlarını tamamlaması istenir. Güvenlik adımlarını başarıyla tamamlayan Üye, yeni şifresini tanımlar ve bu adımdan sonraki İnternet Sitesi'ne Üye olarak her giriş yaptığında bu yeni şifre geçerli olur.

IV. SİTENİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER V. ACIBADEM'İN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

ACIBADEM hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

VI. ULUSLARARASI KULLANIM İÇİN ÖZEL UYARI

İnternetin küresel doğasının farkında olarak, ÜYE, internet, veri, elektronik posta, veya gizlilikle ilgili kurallar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm yerel yasalara ve diğer mevzuata uymayı kabul eder. ÜYE, özellikle de Türkiye'deki veya ÜYE'nin ikamet ettiği ülkedeki yasalar ve diğer mevzuata uymayı kabul eder.

VII. KİŞİSEL VERİLER, E-BÜLTEN VE GİZLİLİK

ACIBADEM, İnternet Sitesi üyelerine daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve İnternet Sitesini kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. ACIBADEM, sistemlerinde toplanan bu bilgiler, Üyelerin ACIBADEM'den ve İnternet sitesi hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, haber, yeni tıbbi hizmet içerikleri ve benzeri duyurulardan haberdar olmaları amacıyla ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye'nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla ACIBADEM bünyesinde kullanılmaktadır. Kullanıcılar bu politika ile kendileri ile kurulacak her türlü iletişime (arama, sms, mail vb.) onay vermiş sayılır.

Üye'nin ACIBADEM ve İnternet Sitesi ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

Üye, kişisel bilgilerinin ACIBADEM tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, ACIBADEM İnternet Sitesi üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine ACIBADEM'in tıbbi hizmetleri ve servisleri ile ilgili bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olması amacıyla ACIBADEM tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder. ACIBADEM tarafından gönderilen bu ticari elektronik iletileri almak istemiyor veya almayı onaylamıyor ise Üye, gönderilen ticari elektronik iletide yer alan ‘E-bülten listesinden çıkma' seçeneğini kullanır. SMS almak istemiyorsa ACB yazarak 7889'a gönderebilir ve/veya 444 5 544 numaralı Acıbadem Çağrı Merkezi'ni arayarak Çağrı Merkezi Yetkilisi'ne çıkma hakkını kullandığını bildirebilir.

ACIBADEM, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

ACIBADEM, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra KVKK olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ya da sizin izin verdiğiniz durumlarda 3. kişilerle paylaşabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin ayrıntılı bilgiye ve başvuru formuna https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html linkinden ulaşabilirsiniz.

ACIBADEM, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

Üye'nin kişisel bilgileri, resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

ACIBADEM, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.acibadem.com.tr/AcibademOnline/ adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir. ACIBADEM, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. ACIBADEM ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

Üye'nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı ACIBADEM'e aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek ACIBADEM'den herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, ACIBADEM'e bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

VII. ACIBADEM KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

Üye işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda ACIBADEM'in defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu beyan ve taahhüt eder.

VIII. MÜCBİR SEBEPLER

Mücbir sebep terimi; yasalarca kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ACIBADEM'İN kontrolü dışında, gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır.

ACIBADEM, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir biçim ve seviyede sorumlu tutulmayacaktır. Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek ACIBADEM'den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

IX. UYGULANACAK HÜKÜMLER VE HUKUK

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise kanunlar ihtilafı hükümlerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunları uygulanacaktır. Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunları geçerli olacaktır.

X. TEBLİGAT

Üyenin, ACIBADEM'e bildirdiği elektronik posta adresi, işbu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal posta adresi olarak kabul edilir. Üye, mevcut elektronik posta adreslerindeki değişiklikleri, yazılı olarak ACIBADEM'e 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve bildirimlerin kendilerine yapılmış sayılacağını kabul eder.

XI. YÜRÜRLÜK

Kullanıcı Kayıt Formu'nu doldurup formun altında bulunan "Kabul Ediyorum" butonunu tıkladığında bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. Üye, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini; kendisiyle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

XII. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflardan herhangi biri dilediği zaman işbu sözleşmeyi sona erdirebilir.

XIII. İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran yetkilidir.

XIV. MUHTELİF HÜKÜMLER